-21%

TireScanMobil

Mobilscanner for dokumentering av dekkdata, OCR lesing ved hjelp av KI (kunstig intelligens). Registrerte data kan eksporteres til eget ERP-system, eller leses av manuelt.

Beskrivelse

Mobilscanner for dokumentering av dekkdata, OCR lesing ved hjelp av KI (kunstig intelligens).

TireScanMobile-mobilapplikasjonen brukes til å digitalt registrere dekk- og kjøretøyinformasjon,  automatisert registrering av alle relevante dekkdata ved hjelp av kunstig intelligens. Videre kan generell kjøretøyinformasjon dokumenteres, hvorved inntastingen forenkles med automatisk skilt og VIN-gjenkjenning. Muligheten for bildedokumentasjon av eksisterende skader på hele kjøretøyet avrunder dokumentasjonsmulighetene til TireScanMobile. Til slutt kan de registrerte dataene eksporteres til et eksisterende kundedatasystem- eller en frittstående løsning med manuell eksport av data.

I kombinasjon med en laserscanner, TSS / STP

Automatisk registrering av dekkdata.

TSM: Automatisk registrering av dekkdata.