Nøytral N360

Nøytral N360 benyttes i våre hjulvaskemaskiner for å oppnå et lovlig og korrekt pH-nivå. Maskinen doserer dette selv, og skal ikke blandes med vann!

LES SIKKERHETSDATABLAD OG BRUK PERSONLIG VERNEUTSTYR

Beskrivelse

Godkjent nøytraliseringsvæske for våre hjulvaskemaskiner.

Ta vare på investert utstyr ved å bruke korrekt kjemi!